Za památkami původních měst

Hlubinná těžba černého uhlí přinesla v minulosti Těšínskému Slezsku rozmach a prosperitu, ale zároveň byla zbourána dvě zdejší největší města – Karvinná a Orlová; dochovala se jen torza jejich center.

Výchozí místo: Orlová-Město, Staré náměstí – bus

Cílové místo: Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí

Vzdálenosti: Orlová – Staré náměstí (0 km) – Cingrova ulice, Evangelický kostel (0,7 km) – křižovatka u zábavního parku (1,6 km) – křižovatka Hraniční / Ostravská (3,1 km) – Karviná-Doly, kruhový objezd (5,3 km) – Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary (6,5 km) – Karviná-Fryštát, křižovatka u zimního stadionu (11 km) – Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí, zámek Fryštát (11,4 km)

Náročnost: střední (pozor nebezpečné úseky)

Informační centra:

Městské informační centrum Karviná, Masarykovo nám. 71/26, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: +420 596 318 620, e-mail: micka@rkka.cz
www.karvina.cz www.rkka.cz

Městské informační centrum Orlová, Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně, tel.: +420 596 511 306, e-mail: mic@knihovna-orlova.cz
www.knihovna-orlova.cz

Na kole
Autem
Střední náročnost
Střední náročnost

Výlet začneme na komorním Starém náměstí v Orlové (A), kterému vévodí monumentální kostel Narození Panny Marie. Jedná se o největší chrám na Těšínsku a právem se o něm hovoří jako o slohově nejčistší novogotické stavbě u nás. V interiérech rekonstruovaného kostela lze spatřit vzácný gotický presbytář z 15. století. Hned za kostelem se nachází malebný zámecký park bez zámku, který byl zbourán v roce 1974. Z mapy původní Orlové zmizelo během půlstoletí téměř 2 500 čísel popisných a rušné město se tak proměnilo v téměř venkovskou krajinu.

Pokračujeme z náměstí po ulici Petra Cingra. Po 1 km uvidíme po pravé straně nakloněný evangelický kostel. Dnes ho obklopují louky a lesy, přestože dříve stál uprostřed města. Po dalším 1 km  přijedeme na křižovatku u velkého zábavního parku (B) v Doubravě, kde můžeme obdivovat dávný svět druhohorních obyvatel naší planety, který vyrostl na místě bývalého důlního odvalu.

Na konci Hraniční ulice uvidíme devadesátimetrovou věž velkodolu Lazy a poté odbočíme vlevo na Ostravskou ulici. Po 2 km přijedeme do původní Karvinné. Na levé straně leží ve svahu bývalý centrální hřbitov a napravo pak barokní kostelík sv. Petra z Alkantary (C), který je široko daleko vyhlášenou raritou. Vlivem poddolování se totiž propadl o 37 m pod svoji původní úroveň a nadále se propadá. Kostel je viditelně nakloněn a díky tomu mu mnozí přezdívají „česká Pisa“. Při prohlídce jeho interiéru se vám zcela jistě zatočí hlava. Každá zeď je zde křivá a každá jinak. Svatý Petr z Alkantary připomíná samotný střed bývalého města Karvinná, které teprve nedávno zmizelo z mapy Slezska.

Dále můžeme pokračovat až do centra současné Karviné (D) – nejdřív stále rovně a po 5 km u zimního stadionu odbočíme vpravo. Dojedeme až na malebné náměstíčko v karvinské čtvrti Fryštát, kde nás čeká prohlídka empírového zámku s rozsáhlým anglickým parkem a rekreačním areálem.

Bývalé město Karviná
Orlová - věž kostela Narození Panny Marie
Karviná – kostel sv. Petra z Alkantary
Doubrava - zábavní park
Karviná - interiér zámku Fryštát
Karviná - empírový zámek Fryštát