Slezskou Ostravou po žluté

Zásluhou Klubu českých turistů byla v Ostravě vytyčena turistická trasa s dvanácti informačními tabulemi. Vede z centra města přes haldu Terezie Ema až do zoo a seznámí vás s historií dolování i památkami.

Výchozí místo: Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava – tram č. 6, 9, 10, 11, 13, 14 (zast. Výstaviště)

Cílové místo: Most Miloše Sýkory – trolejbus č. 101, 103, 105, 108, 111

Vzdálenosti: Smetanovo náměstí (0 km) – Slezskoostravský hrad (0,5 km) – kostel sv. Josefa (0,8 km) – židovský hřbitov (1,3 km) – ZOO (2,6 km) – halda Terezie Ema (3,6 km) – most Miloše Sýkory (5 km)

Náročnost: lehká

Informační centra: Ostravský informační servis, s. r. o., vyhlídková věž Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 443 096, e-mail: vez@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Ostravsko

Žlutě značená turistická trasa začíná před divadlem Antonína Dvořáka (A) na náměstí Bedřicha Smetany. Od divadla pokračuje k výstavišti Černá louka a na Havlíčkovo nábřeží k Hradní lávce (B). Přes řeku Ostravici přejdeme ke Slezskoostravskému hradu (C). Zdejší expozice a kulturní akce lákají každoročně desetitisíce návštěvníků. Od vstupní brány trasa pokračuje vzhůru ke kostelu sv. Josefa (D).

Vlevo u kostela začíná ulice Na Najmanské, která vede kolem ústředního a židovského hřbitova. V židovské části jsou umístěny náhrobky ze zrušeného hřbitova v Moravské Ostravě a také Judaika, obřadní síň s památníkem ostravských Židů. Pokračujeme ulicí Na Najmanské až do Michálkovické ulice k zoologické zahradě (E), která je rozlohou druhá největší v Česku. Kromě obvyklých expozic zde můžeme zavítat třeba do Čínské zahrady nebo si projít tři botanické stezky. Po prohlídce zahrady se vrátíme do ulice Na Najmanské. Po 200 m narazíme na rozcestí, odkud půjdeme doprava opět po žluté na haldu Terezie Ema (F). Z památkově chráněné kuželovité haldy stále vystupují na povrch plyny, ale jejich koncentrace není vysoká. Výhledy z haldy jsou úchvatné, celou Ostravskou pánev budeme mít jako na dlani.

Z rozcestí pod haldou zamíříme po žluté značce k mostu M. Sýkory. Odbočíme doprava do Vlčkovy ulice a pak do ulice Na Burni. Údolí Burňa je místem legendárního objevu černého uhlí – pověst o kováři Keltičkovi nám vyloží v malém muzeu Keltičkova kovárna (G) ve stejnojmenné ulici. Zavede nás sem opět žlutá značka přes ulice Občanská, Na Baranovci a Na Františkově. Podél celé trasy uvidíme komínky na odvětrávání plynů, upozorňující na zaniklá důlní díla. V Keltičkově ulici zahneme doleva a sejdeme dolů ke zmiňovanému muzeu a monumentální slezskoostravské radnici s galerií. U radnice odbočíme vpravo na chodník, projdeme kolem památníku Petra Bezruče a památníku 1. čs. tankové brigády až k Sýkorovu mostu (H).

Divadlo Antonína Dvořáka
Slezskoostravský hrad
Ara zelenokřídlý v ostravské zoo
Halda Terezie Ema
Most Miloše Sýkory