Rýmařovsko – Krnovsko – Bruntálsko

Výlet vhodný pro cestování autem, na kole, i pěšky. Navštivte nejvýznamnější místa duchovního života církví i židovských náboženských obcí.

1. RUDA, část obce TVRDKOV (A)

Křížová cesta

Pozoruhodná křížová cesta (1760) se 14 zastaveními v podobě uměleckých plastik tvaru srdce na dříku, jež obsahují reliéfy pašijových scén. Začíná u kostela Panny Marie Sněžné v Rudě a směřuje na vrchol Křížového vrchu, kde je umístěno coby 12. zastavení sousoší Kalvárie.

Vzdálenosti: Křížová cesta v Rudě – kaple Navštívení Panny Marie v Rýmařově (zvaná V Lipkách): autem 14km, na kole po cyklotrasách č. 6053 a 6143, zJanovic 6077, z Rýmařova po 553. Pěšky 13km po turistických značkách.

2. RÝMAŘOV – LIPKY (B)

Kaple Navštívení Panny Marie v Rýmařově (zvaná V Lipkách)

Význam perly severomoravského baroka, nejcennější památky Rýmařovska, značně překračuje hranice regionu. Těšte se na malby v interiéru i na poblíž stojící sochu Panny Marie Vítězné a skupinu Ukřižování – 200 let starou lidovou práci. Kaple je přístupná veřejnosti teprve od roku 2011. Před návštěvou je nezbytné kontaktovat níže uvedené IC při Městském muzeu Rýmařov.

Vzdálenosti: Rýmařov – Uhlířský vrch: autem 20 km, na kole 29 km po trase č. 553, z M. Morávky 6073, do Bruntálu po 6029. Pěšky 20 km po cyklotrase – silnice II. i I. třídy.
Informační centra: Rýmařov, náměstí Míru 219/6, tel.: +420 554 212 381 www.muzeumrymarov.cz e-mail: info@rymarov.cz

 3. BRUNTÁL – UHLÍŘSKÝ VRCH (C)

Poutní kostel Panny Marie Pomocné

V poutním kostele z 2. poloviny 18. století stojícím na místě původní kaple je umístěn dle legendy zázračný obraz Pasovské Madony s dítětem. Zajímavé jsou rovněž vnější mozaiky na čelním vstupu, jež představují svaté Petra a Pavla. Kostel přečkal ohrožení těžbou tufů v bezprostřední blízkosti. Před 20 lety byl opraven.

Vzdálenosti: Uhlířský vrch – Krnov, kostel sv. Benedikta: autem 23 km, na kole po č. 6162, 6161 a 503 – délka 28 km. Pěšky 28 km do Zátora po turistických značkách, odtud po cyklotrase.

4. KRNOV (D)

Kostel sv. Benedikta v Krnově

Na zdech sakristie jedné z nejstarších sakrálních staveb českého Slezska a kulturní památky můžete obdivovat fresky ze 13. století znázorňující mimo jiné výjevy ze života sv. Benedikta. Při přestavbě kostela v letech 1862–1863 byla v jeho západním průčelí vybudována štíhlá hranolovitá věž. V roce 2011 prošel kostel rozsáhlou opravou.

Vzdálenosti: Kostel sv. Benedikta – kostel Narození Panny Marie: 2,5 km stále rovně po Bruntálské a Revoluční.

5. KRNOV (D)

Kostel Narození Panny Marie a Klášter minoritů

Na pohnuté historii kláštera, jehož počátky sahají do 14. století, se podepsaly náboženská nesnášenlivost, požáry a rovněž komunistický útlak. Budovy tak v běhu staletí sloužily jako zbrojnice, sýpka či dokonce hotel. Po roce 1989 se minorité do kláštera vrátili. Na trojlodní barokně přestavěný kostel s dvěma věžemi v průčelí navazuje trojkřídlá dvoupatrová budova.

Vzdálenosti: Kostel Narození Panny Marie – synagoga: 300 m, ze Štursovy doleva na nám. Minoritů, odtud po 175 m doleva do Soukenické.

6. KRNOV (D)

Synagoga a židovský hřbitov

Zatímco exteriér templu z roku 1871 v novorománském slohu byl inspirován budovami sefardských Židů, interiér je maurského stylu. Budova, připomínka prosperity místní židovské komunity, byla na rozdíl od jiných ušetřena nacistické zvůle. Rovněž svitky tóry a další bohoslužebné předměty byly zachovány. Synagoga vsoučasnosti slouží kulturním účelům.

Vzdálenosti: Synagoga – Hněvošice: autem 33 km, na kole 41 km – do Opavy po trase č. 55, odtud 552 a 554. Pěšky 28 km přes Úvalno do Polska, zde po turistických značkách.
Informační centra: Krnov (město/miasto) adresa/adres: Hlavní náměstí 111/25 tel.: +420 554 614 612 www.infokrnov.cz e-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz

 

Křížová cesta
Kaple Navštívení Panny Marie v Rýmařově (zvaná V Lipkách)
Poutní kostel Panny Marie Pomocné
Kostel sv. Benedikta v Krnově
Kostel Narození Panny Marie a Klášter minoritů
Synagoga a židovský hřbitov