Průmyslové dědictví Ostravy

Ostrava je plná kontrastů – vedle úhledných čtvrtí s vilkami a parky a v sousedství širokých honosných bulvárů se krčí průmyslové čtvrti, skrývající staré dělnické kolonie i opomíjené architektonické skvosty.

Výchozí místo: Mariánské náměstí – tram č. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 18

Cílové místo: Vítkovice vysoké pece – tram č. 1, 2, 6, 10, 13

Vzdálenosti: Mariánské náměstí (0 km) – Mírové náměstí (1,6 km) – Štítová kolonie (1,9 km) – Vysoké pece (3 km)

Náročnost: lehká

Informační centra: Ostravský informační servis, s. r. o., vchod z Nádražní 7, Jurečkova 12/1935, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 123 913, e-mail: mic@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Ostravsko

Výlet začíná na Mariánském náměstí (A) v Mariánských Horách. Z tramvajové zastávky na třídě 28. října přejdeme do Bendlovy ulice. Za prvním blokem obytných domů začíná stará hornická kolonie (B) s třemi řadami patrových domů se sedlovými střechami. Vznikla na počátku 20. století a patří mezi nejlépe zachované kolonie. Na konci Bendlovy ulice odbočíme vpravo do ulice 1. máje, kde nastoupíme do tramvaje ve směru na Vítkovice. Mezi továrnami přijedeme až na tamní Mírové náměstí (C).

Pro Vítkovice je typická firemní architektura s jednotným použitím lícového cihlového zdiva. Po levé straně stojí budova bývalého závodního hotelu s tělocvičnou, dnes Rothschild Palace. Vedle se nachází vítkovická radnice a naproti za Ruskou ulicí spatříme kostel sv. Pavla (D) s asymetrickou věží, která dlouho sloužila jako vodárenská věž. Po obou stranách kostela jsou původní U-Hausy, domy ve tvaru písmene U s obchody v parteru a dělnickými byty v patře. Za kostelem stojí fara a za ní po pravé straně začíná první řada domků Štítové kolonie.

Před prvním domkem odbočíme vpravo, chodníkem mezi ploty dojdeme do Lidické ulice a dáme se vlevo. Po obou stranách ulici lemují typické dělnické domky (E). Po 200 m zahneme vlevo do parku Jožky Jabůrkové (F). Rozlehlý městský park s dětskými hřišti, lezeckou stěnou a altánem je ideálním místem k odpočinku. Z parku vyjdeme levým východem na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Pokračujeme vpravo po Halasově ulici až na křižovatku s ulicí Výstavní. Napravo uvidíme moderní multifunkční budovu a proti ní reprezentativní Český dům (G), který býval společenským a kulturním centrem vítkovických Čechů. Výstavní ulicí vlevo přijdeme na křižovatku s Ruskou ulicí, kde stojí vítkovický zámek (H). Před ním odbočíme vpravo a půjdeme až na konec, kde se nám naskytne úchvatný pohled na areál národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice  (I) s vysokými pecemi. Odtud se tramvají dostaneme do centra Ostravy.

Ostrava kostel sv. Pavla
Ostrava Štítová kolonie
Vitkovice Dolní oblast
Vitkovice - firemní architektura
Vitkovice - radnice