Po stopách druhé světové války

Ve Slezsku najdeme četné připomínky druhé světové války i dalších významných událostí. Vydejte se po stopách dějin, které v podobě památníků, pomníků či pevností dokládají pestré osudy „země na hranici“.

Výchozí místo: Darkovičky

Cílové místo: Hrabyně

Vzdálenosti: Darkovičky – areál čs. opevnění (0 km) – Hlučín – křižovatka směr Opava (4,5km) – Dolní Benešov – ul. 1. Máje (10 km) – Háje ve Slezsku – ul. A. Vaška (13,5 km) – Háj ve Slezsku – Ostrá Hůrka (15,5 km) – Hrabyně – památník (20,7 km)

Náročnost: střední

Informační centra: Informační centrum Hlučín, Zámek, Zámecká 4, 748 01 Hlučín, tel.: +420 595 041 617, e-mail: infohlucin@centrum.cz
www.info.hlucin.com

Na kole
Autem
Střední náročnost
Opavské Slezsko

Výlet za památkami spjatými s druhou světovou válkou začneme na okraji obce Darkovičky (A). Při silnici č. 469 v polovině cesty mezi Hlučínem a Hatí se nachází pevnostní areál, který byl součástí prvorepublikového opevnění. Můžeme zde navštívit pěchotní sruby, objekt lehkého opevnění a tvrzový pěchotní srub. Celý areál spravuje Slezské zemské muzeum a v sezóně se zde konají pravidelné komentované prohlídky. Nahlédnout pod pokličku fortifikačního systému, který nebyl nikdy využit k zamýšlenému účelu obrany Československa, je jedinečným zážitkem.

Dál zamíříme do Hlučína (B). Ve městě odbočíme na první světelné křižovatce vpravo na Opavu a po silnici č. 56 dojedeme do Dolního Benešova (C). Ulicí 1. máje projedeme kolem malebného náměstíčka a poté se Hájeckou ulicí kolem zámku a rybníku Nezmar dostaneme až do Háje ve Slezsku (D). Na konci cesty odbočíme vlevo do ulice Antonína Vaška. Pokračujeme rovně a po 0,5 km zahneme za kostelem doprava do ulice Slezského odboje, která nás vyveze nad obec. Po pravé straně uvidíme v kopci památník na Ostré hůrce (E). 12. září 1869 se tady konal tábor lidu, při kterém se sešlo asi 15 000 Slezanů deklarujících státní jednotu s Moravou a Čechami a brojících proti germanizaci. Další tábory lidu se na Ostré hůrce shromáždily vždy u významných příležitostí nebo v čase útlaku slezského lidu. Z Ostré hůrky budeme mít Slezsko jako na dlani – mírně zvlněná krajina s lesknoucími se rybníky, s městy a vesnicemi, kam až oko dohlédne.

Sjedeme zpět do Háje a odbočíme na první křižovatce vlevo ve směru na Hrabyni. Po několika kilometrech dorazíme k cíli. Hrabyňský památník (F) druhé světové války s multimediální a interaktivní expozicí nenechá nikoho chladným. Imitace vypálené vesnice, pochodující vojáci a drsné reálie a artefakty z válečného konfliktu připomínají tragédii země i hrdinské činy naší armády. Celý výlet můžeme absolvovat i na kole.

Prohlídka pevnostního srubu v Darkovičkách
Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
Dolní Benešov - zámek
Památník na Ostré hůrce
Hlučín
Hrabyně – Památník druhé světové války