Osobnosti Moravského Kravařska

Moravské Kravařsko je půvabná krajina plná přírodních klenotů a cenných památek. Narodily se zde významné osobnosti veřejného, vědeckého, duchovního či uměleckého života, které dosáhly mnohdy i světového věhlasu.

Výchozí místo: Studénka

Cílové místo: Fulnek – náměstí Komenského

Vzdálenosti: Studénka (0 km) – Nová Horka (2 km) – Bartošovice (5 km) – Kunín (11 km) – Mankovice (21 km) – Vrážné (25 km) – Odry (40 km)

Náročnost: vhodná nejen pro rodiny s dětmi

Informační centra:

Informační centrum Kunín, 742 53 Kunín 1, tel.: +420 556 749 420, e-mail: ic@kunin.cz
www.zamek.kunin.cz

Městské informační centrum Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, tel.: +420 556 768 162–3, e-mail: infocentrum@odry.cz
www.odry.cz www.infocentrum.odry.cz

Informační centrum Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, tel.: +420 556 414 387, e-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
www.mesto-studenka.cz

Autem
Lehká náročnost
Poodří - Moravské
Kravařsko

Výlet začíná ve Studénce (A), jejímž nejslavnějším rodákem byl bývalý pražský arcibiskup, kardinál František Tomášek (1899–1992). Od osmdesátých let minulého století veřejně bránil lidská práva a odvážně vzdoroval totalitní moci. Na budově školy, kde se narodil, byla v roce 1993 odhalena pamětní deska.

Ze Studénky se vydáme po silnici č. 464 a v Nové Horce (B) odbočíme na křižovatce na Bartošovice (C). U čerpací stanice v Kuníně (D) se dáme vlevo na silnici č. 57 ve směru na Nový Jičín. Mineme restauraci a po pár metrech na nás čeká kunínský zámek, jedna z nejcennějších barokních staveb. Významnou osobností byla hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Waldburg-Zeilu (1762–1828), která v něm založila moderní filantropický ústav.

Dále se vydáme do Vražného za zakladatelem genetiky Johannem Gregorem Mendelem (1822–1884). Z Kunína se napojíme na silnici č. 04734 a pokračujeme na Suchdol nad Odrou a odtud dále po silnici č. 04810. Na křižovatce v blízkosti vlakového nádraží se dáme doleva a pojedeme ve směru na Mankovice (E) po silnici č. 04734. Do Vražného (F) odbočíme doleva na silnici č. 04732 a v místní části Hynčice najdeme statek, kde se Mendel narodil. Rodný dům prošel rekonstrukcí a od roku 2008 je v provozu jako Návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko.

S Fulnekem je spjato jméno myslitele, teologa a biskupa jednoty bratrské Jana Amose Komenského (1592–1670), který zde pobýval v letech 1618–1621. Z Hynčic pojedeme po silnici č. 04734 kolem rybniční soustavy, pak budeme pokračovat na Odry (G) ulicí Ke Koupališti, kde odbočíme vpravo na ulici Potoční a poté se po silnici č. 647 dostaneme až do Fulneku (H). Vydáme se po ulici Hranická, mineme čerpací stanici a po ulici Fučíkova dorazíme k cíli. V bývalé budově bratrského sboru sídlí Památník J. A. Komenského se stálou expozicí o jeho životě a díle.  Historické náměstí dotváří kostel a sloup Nejsvětější Trojice, kašna a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko stojí kostel sv. Josefa.

Pomník J. A. Komenského
Náměstí ve Fulneku
Pamětní deska kardinála F. Tomáška
Studénka – zámek
Zámek Kunín
Hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu
Rodný dům J. G. Mendela