Okruh Sdružením obcí Bílovecka

Sdružení obcí Bílovecka leží na území přírodního parku Oderské vrchy a zasahuje i do CHKO Poodří. Zdejší krajina se kromě rybníků, lesů a jiných přírodních krás pyšní i architektonickými památkami.

Výchozí místo: Studénka

Cílové místo: Studénka

Vzdálenosti: Studénka (0 km) – Bílov (6 km) – Bílovec
(10 km) – Lubojaty (14 km) – Klimkovice (22 km) – Jistebník (30 km) – Velké Albrechtice (36 km) – Studénka (40 km)

Náročnost: náročná trasa, doporučujeme vzít si mapu

Informační centra:

Informační centrum Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, tel.: +420 556 411 545 e-mail: info@bilovec.cz
www.bilovec.cz

Informační centrum Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, tel.: +420 556 414 387 e-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
www.mesto-studenka.cz

Na kole
Těžká náročnost
Poodří - Moravské
Kravařsko

Okruh začíná a končí ve městě Studénce (A) s jedinečným Vagonářským muzeem, které sídlí v místním zámku. Následně se vydáme do obce Bílov (B) po cyklotrase č. 6039. Projíždíme polní cestou, mineme bývalou pískovnu a most dálnice D1. K návštěvě obce vybízí rozhledna vybudovaná na vysílači nebo také vodní nádrž Hubleska. Poté se zde napojíme na okruh Kravařsko a zčásti na cyklotrasu č. 6190.

Bílovci (C) zamíříme na Slezské náměstí, které tvoří historické jádro města. V jeho okolí se rozprostírá přírodní park Oderské vrchy, který láká k celoročním vycházkám. Z náměstí se vydáme ulicí 17. listopadu a u nemocnice odbočíme na ulici 1. máje, kterou zároveň vyjedeme z města. Pokračujeme cyklotrasou č. 6011 směrem na obec Lubojaty (D) po silnici III. třídy. Obcí projíždíme ve směru na Olbramice (E), které patří k lokalitě opuštěných kamenných lomů.

Z Olbramic se stále držíme cyklotrasy č. 6011. Cestou projíždíme nad dálnicí D1 až do lázeňského městečka Klimkovice (F). To se proslavilo moderními lázněmi s léčivou jodovou vodou. Za zhlédnutí stojí městské muzeum, sad Petra Bezruče a kostelík sv. Trojice.

Z Klimkovic do Jistebníku se vydáme přes Polanku nad Odrou (G) trasou „I“. Při cestě Horní Polankou uvidíme zámek a pokračujeme do Dolní Polanky, kde se u Lázeňského domu napojíme na cyklotrasu č. 5. vedoucí přes obec Hraničky. Vjíždíme na nezpevněnou cestu. Přejedeme na cyklotrasu č. 6190, která míří do Jistebníku (H). Obec zaujme krásným okolím s rybniční soustavou.

Do Velkých Albrechtic (I) se dostaneme po cyklotrase č. 6190. Přejedeme říčku Bílovku a odbočíme doprava pod most dálnice D1. Dominantou obce je gotický kostel sv. Jana Křtitele se dvěma zvony a hrobka pánů Sedlnických z Choltic. Nachází se zde také archeologické naleziště (lokalita vodní tvrze), které leží na cyklotrase č. 6011. Po ní dojedeme až do Studénky (A), kde okruh Bíloveckem končí.

 

Bílov – šachy na náměstí
Poodří - rybníky
Studénka – Vagonářské muzeum
Bílov – rozhledna
Klimkovice – lázně