Okruh kolem Rýmařova přes Malou Morávku

Vydejte se s námi za poznáním města Rýmařova. Bývalá hornická osada se připomíná již ve 14. století. V jejím okolí se v minulosti dolovalo stříbro a železná ruda a vznikla zde řada hutí a hamrů.

Výchozí místo: Rýmařov

Cílové místo: Rýmařov

Vzdálenosti: Rýmařov (0 km) – Žďárský Potok (7 km) – Žlutý potok (11 km) – Pod Zelenými kameny (14 km) – Alfrédka (19 km) – Mravencovka (24 km) – Malá Morávka (32 km) – Dolní Moravice (36 km) – Rýmařov (43 km)

Náročnost: střední

Informační centra: Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov tel.: +420 554 212 381 
e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz www.rymarov.cz

Na kole
Střední náročnost
Jeseníky

K hodnotným památkám města (A), které se později proslavilo i textilní výrobou, patří budova radnice, kostel sv. Michala s renesanční farou a barokní kostel Navštívení Panny Marie v Lipkách s hodnotnými freskami. V části Edrovice se nachází pamětní deska rodáku Karlu Schinzelovi, vynálezci metod výroby barevné fotografie.

Od rozcestníku turistických značek u náměstí se vydáme po cyklotrase 6077 přes Edrovice do Janovic (B), obce se zámkem Žerotínů. Zdejším rodákem byl známý barokní malíř Jan Kryštof Handke (1694–1774) a v okolí se nacházela řada rudných dolů. Pokračujeme pohodlnou silnicí do Staré Vsi, kde u školy odbočíme vpravo a pojedeme kolem pily k rozcestníku na okraji Žďárského Potoka (C). Po cyklotrase 6143 mineme restauraci a po žluté značce přijedeme alejí k informačnímu místu U Škaredé jedle (D) a poté se kolem chaty Hubertka dostaneme k dalšímu takovému místu nazvanému Žlutý potok (E). Zde odbočíme vpravo na cyklotrasu 6147, směr Zelené kameny – Mravenčí sedlo.

Stoupáme k Zeleným kamenům (F), nejvyššímu místu na trase (1 132 m n. m.), kde se nachází rozsáhlé kamenné moře. Dál vede téměř vrstevnicová cesta přes Mravenčí sedlo (G) k bývalé chatě Alfrédka; neustále jsou k vidění velká mraveniště, rarita zdejšího regionu. Od informačního místa U Alfrédky (H) pokračujeme lesní cestou na okraj Malého kotle a poté klesáme k Mravencovce (I), křižovatce značených pěších, cykloturistických a lyžařských tras.

Vlevo po asfaltové silnici míříme do horní části Karlova (J) a okolo vodárny projíždíme do Malé Morávky (K) (cca 5 km). I zde se dříve těžila ruda – pozůstatky důlní činnosti jsou patrné v lesích, především na Jelení cestě nad Malou Morávkou. Obec je vesnickou památkovou zónou se souborem roubených domků, kde bydleli pomocní dělníci a podruzi z dolů.

Od rozcestníku u obecního úřadu pokračujeme po cyklotrase 553 na Dolní Moravici, vystoupáme nad osadu Harrachov (L) a kolem Harrachovského kopce sjíždíme do Rýmařova (A) (11 km).

Hlavní hřeben Jeseníků
Rymarov - náměstí Míru
Zámek Janovice
Kaple V Lipkách
Harachov