Naučná stezka Stříbrný chodník

Zavítejme do malebného údolí Oderské kotliny s městem Odry, do krajiny obklopené lesnatými svahy Nízkého Jeseníku, plné přírodních krás. Vydejme se na naučnou stezku Stříbrný chodník.

Výchozí místo: u výletního areálu „U Spurného“

Cílové místo: městské koupaliště v Odrách

Vzdálenosti: Odry, výletní areál (0 km) – třetí zastavení, Medvědí rokle (0,9 km) – křižovatka se železniční tratí
(5 km) – Odry, areál městského koupaliště (6,5 km)

Náročnost: středně náročná, vhodná i pro rodiny s většími dětmi. Některé úseky mohou být po deštích těžko schůdné, je nutné procházet trasu velmi opatrně!

Informační centra: Městské informační centrum Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, tel.: +420 556 768 162–3, e-mail: infocentrum@odry.cz
www.odry.cz www.infocentrum.odry.cz

Pěší výlet
Střední náročnost
Poodří - Moravské
Kravařsko

K začátku naučné stezky se dostaneme od nádraží v Odrách (A) po modré turistické značce. Její název byl inspirován historickou těžbou stříbrné rudy – galenitu. Trasa vede po nezpevněných lesních cestách i po neupravených pěšinách, proto je třeba dbát na bezpečnost.

Nejprve mírně stoupáme k lesu, k výletnímu areálu. První zastavení nás informuje o trase a o přírodním parku Oderské vrchy. U zahrádkářské osady se při druhém zastavení dozvídáme o historii osídlení Oderské kotliny. K třetímu zastavení trasa stoupá k lesu, do tzv. Medvědí rokle (B). Po levé straně mineme nejstarší rekreační objekt v Odrách. U příčné lesní svážnice se vydáme doprava, do míst, která kdysi obýval loupežník Šimák.

Cesta ke čtvrté zastávce vede zalesněným úsekem, ze kterého se otevírají kouzelné výhledy do Oderské kotliny. Dojdeme na křižovatku lesních cest, kde odbočíme vpravo a procházíme úbočím Pohořského kopce. Míříme k zastavení s vyhlídkou do Moravské brány. Dále se vydáme do údolí lesního potoka, před nímž se nachází šesté zastavení spojené se sedmým. Popisují geologickou stavbu území v okolí obou zastavení. Trasa pokračuje lesní cestou do kopce k Pohoři (C). Na levé straně se nachází „Zlatý důl“, kde se v minulosti těžily rudy.

Vrátíme se zpět k šestému zastavení a budeme pokračovat dolů podél potoka. Napojíme se na příčnou asfaltovou lesní komunikaci a u vodojemu (D) odbočíme doprava. Zamíříme k železniční trati. K oderským rybníkům se dostaneme přes mankovický most.

Stezka nás povede po hrázích rybníků k Odrám. Rybniční soustava zaujímá plochu 95 ha a tvoří ji pět produkčních rybníků. K předposlednímu zastavení vystoupáme přes háječek na terasu s krytou vyhlídkou. Závěr trasy vede dolů svahem k mokřadu, ke zbytkům luk nad rybníkem Trněný, kde se vyskytuje prstnatec májový. Stezka nás po okraji louky dovede až k silnici k areálu městského koupaliště (E), kde trasa končí.

Krajina Poodří
Zastávky naučné stezky
Zastávky naučné stezky
Zastávky naučné stezky
Odry - náměstí