Naučná stezka Kotvice

Meandry řeky Odry, rybniční soustava, lužní lesy a scenérie každodenního přírodního koloběhu. Tak by se dala charakterizovat chráněná krajinná oblast Poodří, typická svou panenskou přírodou.

Výchozí místo: U Pasečného mostu

Cílové místo: zastavení v Nové Horce u starého mlýna

Vzdálenosti: U Pasečného mostu (0 km) – Oderská lávka (0,9 km) – Nová Horka u starého mlýna (3 km)

Náročnost: fyzicky nenáročná, celoročně přístupná

Informační centra:

Informační centrum Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 76, tel.:+420 556 428 016, e-mail: infocentrum@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

IC Regionu Poodří, 742 54 Bartošovice 1 – zámek, tel.: +420 556 720 490, e-mail: region@regionpoodri.cz
www.regionpoodri.eu

Ostravský informační servis, Mezinárodní letiště Leoše Janáčka (vestibul příletové haly), 742 51 Mošnov 401, tel.: +420 558 272 419, e-mail: letiste@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

Informační centrum Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, tel.: +420 556 414 387, e-mail: linfocentrum@mesto-studenka.cz
www.mesto-studenka.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Poodří - Moravské
Kravařsko

Naučná stezka Kotvice se rozprostírá mezi Novou Horkou a Studénkou. Nejpřitažlivější je zejména v jarním a podzimním období. Pokud budeme bedlivě pozorovat okolní přírodu, můžeme spatřit třeba ledňáčka říčního, přezdívaného „létající drahokam“.

S prohlídkou začneme u Pasečného mostu (A) ve Studénce. Seznámíme se zde s rozmanitou a neobyčejně cennou krajinou kolem řeky Odry. Obohacují ji nivní rybníky Nový či Kotvice a rybniční soustavy vznikající postupně od 14. století. Druhé zastavení upozorňuje na jezero Slaňáky, jedno ze starších říčních pramenů s trvalou vodní hladinou, a porosty, které jsou domovem mnoha druhů hmyzu.

Třetí zastavení Oderská lávka (B) představuje stará ramena řeky Odry a nabízí pohled na krajinu s rozptýlenou zelení typickou pro každoroční povrchové rozlivy do lužních lesů a luk. Čtvrté zastavení se věnuje zejména řece Odře. Po náspu staré trati lze snadno dojít na nádraží ve Studénce. Stezka starou trať přechází a po hrázi rybníka Kačák se přibližuje až k řece Odře. Nížinný tok je charakteristický strmými hlinitými břehy, které jsou porostlé převážně vrbami.

Dostáváme se k páté zastávce na hrázi. Je útočištěm vzácných druhů vodního ptactva, ale také rostlin, zejména kotvice plovoucí a nepukalky plovoucí. Naučná stezka dále vede k rybníku Kotvice, který je v pořadí šestým zastavením. V rozsáhlých porostech mělčin hnízdí moták pochop nebo bukáček malý.

Sedmé zastavení přibližuje stojaté vody rybníků, které nabízejí příznivé podmínky pro plovoucí a kořenující vodní rostliny. Počátkem léta se na hladině objevují bílé květy lakušníku okrouhlého. Ostrovy jsou odpočinkovými plochami pro mnoho druhů ptáků. Z hráze Nového rybníka stezka pokračuje do obory.

Následuje předposlední zastávka věnovaná zbytku zachovalého lužního lesa s jeho typickými vzácnými druhy stromů. Naučná stezka Kotvice končí devátým zastavením v Nové Horce (C) u starého mlýna.

Studénka – rybníky
Kotvice – zastavení naučné stezky
Krajina kolem Odry
Ledňáček
Plody kotvice plovoucí