Národní přírodní památka Landek

Na severním okraji Ostravy najdete ideální místo pro odpočinek, zábavu, a hlavně pro poznání. Landek je bájný vrch, opředený mnoha pověstmi, který má pro naši historii zcela mimořádný význam.

Výchozí místo: Ostrava-Petřkovice – Hornické muzeum, bus

Cílové místo: Slezská Ostrava-Koblov, nebo Petřkovice

Vzdálenosti: Hornické muzeum (0 km) – Rozhledna na Landeku (1,5 km) – Slezská Ostrava-Koblov (2,5 km)

Náročnost: lehká

Informační centra: Ostravský informační servis, s. r. o., Vyhlídková věž Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 443 096, e-mail: vez@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Ostravsko

V ostravské čtvrti Petřkovice (A) se nad soutokem řek Odry a Ostravice vypíná nevelký vrch Landek, u jehož paty se nachází naše největší hornické muzeum (B). Archeologické výzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již před 23 000 lety. Z té doby je zde také doloženo první využívání uhlí člověkem na našem území. Ze stejného období pochází unikátní Landecká (Petřkovická) venuše – necelých pět centimetrů vysoké torzo sošky štíhlé ženy, vyřezané z krevele. V roce 1782 začala na Landeku pravidelná těžba uhlí. Je to jedno z mála míst na světě, kde uhelné sloje vystupují přímo na povrch.

V areálu Hornického muzea jsou umístěny nejrůznější důlní stroje, za vidění určitě stojí rozsáhlá expozice báňského záchranářství a téměř nikdo neodolá prohlídkám důlních prostor. Klec sjíždí do podzemí, návštěvníkům se tají dech, všude je přítmí a v dole už čeká vysloužilý havíř v roli průvodce. Závan větrných proudů ostravského podzemí a podivné zvuky přicházející z labyrintu podzemních chodeb. Bojíte se? Není důvod, to jen permoníci pořádají taneční party v srdci bájného Landeku. Po prohlídce muzea, která může zabrat až tři hodiny, je příjemné navštívit zdejší havířskou hospodu. V samotném areálu muzea si lze zahrát tenis, volejbal nebo bowling.

Poblíž muzea probíhá značená naučná stezka (C), která přibližuje všechny zdejší zajímavosti. Místo nálezu Petřkovické venuše, lokalita slovanského hradiště, a hlavně netušený klid v nádherné přírodě původního lesa s množstvím vzácných stromů, to vše je Landek. Poslední zbytky hradu (D) se nacházejí těsně nad příkrým srázem nad soutokem. Určitě nevynechejte vyhlídku z malé dřevěné rozhledny (E), která stojí asi 1,5 km od muzea. Poté, co si projdete naučnou stezku, doporučujeme držet směr zelené turistické značky, po které se můžete vydat do Koblova (F) na trolejbus nebo do Petřkovic na autobus. Z obou míst se velmi rychle dostanete do centra Ostravy.

 

Landek Park Ostrava - důl Anselm
Landek Park Ostrava
Landek Park Ostrava
Landek Park Ostrava
Landek Park Ostrava - rozhledna
Landek Park Ostrava