Městská památková zóna Moravská Ostrava

Moravská Ostrava představuje skutečné centrum města. Přestože není nijak rozsáhlé, najdete tady muzea, galerie, divadla, kluby, množství obchůdků, restaurací, a to vše v kulisách reprezentativní architektury.

Výchozí místo: Bohumínská ul. – památník 1. čs. tankové brigády

Cílové místo: Nádražní ulice – pobočka IC 

Vzdálenosti: Bohumínská ul. (0 km) – Zeyerova ul. (0,3 km) – kostel sv. Václava (0,5 km) – Masarykovo náměstí (0,6 km) – náměstí Dr. E. Beneše (1 km) – Dům umění (1,2 km)

Náročnost: lehká

Informační centra: Ostravský informační servis, s. r. o., vchod z Nádražní 7, Jurečkova 12/1935, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 123 913, e-mail: mic@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Ostravsko

Procházka centrem začíná u památníku 1. čs. tankové brigády (A) u Sýkorova mostu ve Slezské Ostravě. Napravo si prohlédneme monumentální budovu slezskoostravské radnice s nárožní věží a hodinami. Naproti bývalé spořitelně stojí pomník Miloše Sýkory, který při osvobozování Ostravy položil život za záchranu mostu. Po obloukovém mostě přejdeme na moravskou stranu. První budova vpravo za mostem skrývá reprezentativní pasáž s městkou knihovnou a divadlem Komorní scéna Aréna (B). Pokračujeme rovně ulicí 28. října až na křižovatku se Zeyerovou ulicí. Odbočíme vpravo a mezi výlohami uvidíme pomník ostravských Židů, který stojí na místě bývalé synagogy. Otočíme se zpět a půjdeme rovně k věži filiálního kostela sv. Václava (C) ze 13. století. Stojí před moderními budovami biskupství a obytného domu a kontrast mezi starobylou a moderní architekturou je velmi pozoruhodný.

Kolem kina dojdeme Kostelní ulicí až na Masarykovo náměstí (D). Zde kromě mariánského sloupu a sochy sv. Floriána najdeme i dvě muzea – větší Ostravské muzeum a naproti v zeleném domě unikátní Citerarium, muzeum citer. Po jeho prohlídce půjdeme Zámeckou ulicí až na náměstí Dr. Edvarda Beneše (E) se sousoším připomínajícím tragické střetnutí rakouského četnictva a stávkujících horníků v roce 1894. Na levé straně uzavírá náměstí kdysi slavný obchodní dům Ostravica Textilia. Naproti v Nádražní ulici stojí nalevo soubor Nesselrothových pasážních domů s průchodem a věží, vpravo od nich palác Anglo-československé banky od architekta Josefa Gočára a hned vedle bývalý Hornický dům – palác Elektra. U něj odbočíme vlevo na piazzetu s fontánami a moderní obrýlenou plastikou Úsvit od sochaře Lukáše Rittsteina. Hned za ní je Dům umění (F), kde sídlí Galerie výtvarného umění. Klenotem zdejších sbírek je secesní obraz Judity od Gustava Klimta. Na rohu ulic Umělecké a Nádražní můžeme navštívit informační centrum.

Slezskoostravská radnice
Komorní scéna Aréna
Filiální kostel sv. Václava
Nesselrothovy domy
Muzeum citer
Plastika Úsvit před Domem umění