Krnov – Ochutnávka z historie města

Krnov je historické město na soutoku řek Opavy a Opavice v těsné blízkosti česko-polské hranice. Poznáme rozmanitou krajinu a malebné vesničky v jeho okolí.

Výchozí místo:
Krnov, Hlavní náměstí

Cílové místo:
Krnov, ulice sv. Ducha

Délka trasy: centrum města, cca 1 km

Náročnost: lehká

Informační centra: Turistické informační centrum Krnov, Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov tel.: +420 554 614 612,  e-mail:
infocentrum.krnov@seznam.cz
www.krnov.cz

Pěší výlet
Lehká náročnost
Jeseníky

Vycházku historickým jádrem města začneme na Hlavním náměstí. Jeho dominantou je novorenesanční radnice (A) z let 1901–1903 s věží vysokou 52 metrů. Na náměstí Osvobození stojí pozdně gotický kostel sv. Martina (B) ze 13.–14. století s dvěma věžemi pevnostního charakteru. U jeho severní stěny se nachází barokní socha Immaculaty a poblíž můžeme obdivovat tzv. Švédskou zeď (C) – část původní městské hradby. Jde o renesanční arkádovou zeď s lunetovým cimbuřím, která dnes plní roli dekorativní architektury v městském parku.

Dáme-li se podél švédské zdi vpravo parkem, mineme kašnu z roku 1750 se sochou Neptuna a dojdeme až k soše Bedřicha Smetany (D) a historickému barometru. Cesta vedoucí vlevo od Švédské zdi nás povede kolem budovy gymnázia (E), které bylo postaveno v letech 1875–1876, až na Zámecké náměstí. Zde se nachází renesanční zámek (F) krnovských knížat z let 1531–1534. Zámek dnes slouží jen ke komerčním účelům (kavárny, obchůdky) a na jeho nádvoří můžeme obdivovat arkády s hodnotnými sgrafity a reliéfy.

Na zámek navazuje směrem k centru řada měšťanských domů (G). Malebným klenutým podloubím dojdeme Hobzíkovou ulicí k památníku věhlasného architekta Leopolda Bauera, krnovského rodáka. Díky němu se Krnov zařadil mezi města s mimořádně zajímavými doklady moderní architektury. V bezprostřední blízkosti Hlavního náměstí se nachází areál založený minority roku 1273 – kostel Narození Panny Marie s klášterem (H), který byl po staletí sídlem kultury a vzdělanosti. Interiér kostela je vyzdoben nástěnnými malbami významného malíře Josefa Sterna.

Cestu zakončíme v ulici sv. Ducha, kde se nachází jedna z nejstarších staveb ve městě, kostel sv. Ducha (I) s přilehlým špitálem, který dnes slouží jako koncertní síň s nepřehlédnutelnými varhanami. Pozdně gotické fresky na stěnách činí z kostela jedinečný doklad středověkého nástěnného malířství na území Slezska.

 

Novorenesanční radnice
Kostel sv. Martina
Kašna se sochou Neptuna a švédská zeď
Kostel sv. Ducha s koncertní síní
Pomník Leopolda Bauera
Pomník Bedřicha Smetany
Měšťanské domy