Jantarová stezka na kole

Nechme se okouzlit směsí nádherné přírody, kulturních památek a zajímavých míst. Obcemi, které jsou součástí regionu Poodří a turistům určitě mají co nabídnout, nás provede cyklotrasa Jantarová stezka.

Výchozí místo: Albrechtičky

Cílové místo: Jeseník nad Odrou

Vzdálenosti: Albrechtičky (0 km) – Nová Horka (2 km) – Bartošovice (6 km) – Kunín (14 km) – Bernartice nad Odrou (21 km) – Jeseník nad Ondrou (25 km)

Náročnost: středně náročná

Informační centra:

Informační centrum Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 76, tel.: +420 556 428 016, e-mail: infocentrum@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

Informační centrum Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256, tel.: +420 556 739 016, e-mail:
infocentrum@jeseniknadodrou.cz
www.jeseniknadodrou.cz

Informační centrum Kunín, 742 53 Kunín 1, tel.: +420 556 749 420, e-mail: ic@kunin.cz www.zamek.kunin.cz
www.jeseniknadodrou.cz

Na kole
Střední náročnost
Poodří - Moravské
Kravařsko

Začneme v obci Albrechtičky (A), jejíž dominantou je kostel sv. Mikuláše s kryptou hrabat Vetterů z Lilie. V poslední dřevěnici v obci z roku 1865 bylo vybudováno informační centrum s místním muzeem. Z obce vyjíždíme po cyklotrase č. 5 (Jantarová stezka/ Greenways K-M-W), která vede po silnici ve směru Nová Horka (B). Nachází se zde jedna z posledních zastávek naučné stezky Kotvice „U Starého mlýna“.

Vyrážíme do Bartošovic (C). Napojíme se na silnici II. třídy a z ní na křižovatce odbočíme na silnici III. třídy. Až do Bartošovic projíždíme jabloňovou alejí. K dominantám obce patří zámek, který vznikl postupnou přestavbou pozdně gotické tvrze z roku 1480; dnes je sídlem svazku regionu Poodří a turistického infocentra. V zámeckém parku roste unikátní platan javorolistý. Bývalá fara, dnes záchranná stanice pro volně žijící živočichy, je častou zastávkou školních výletů. Procházku nabízí Zámecká naučná stezka.

Z Bartošovic zamíříme kolem zámku po zpevněné polní cestě asi 8 km do Kunína (D). Vyjedeme před benzinovou pumpou. Po boční cestě podél Jičínky pokračujeme směrem k renovovanému baroknímu zámku Harrachů. Obklopuje ho zámecký park s replikou kuželny, kde se odehrávají četné kulturní akce.

Do Bernartic nad Odrou (E) stoupáme po silnici III. třídy. Cestou můžeme pozorovat život na pooderských loukách a v řece Odře, u níž mineme vodní mlýn. V obci lze vyměnit kolo za jízdu na koni nebo v bryčce. Z Panského kopce pak budeme pozorovat široké okolí. Z Bernartic se držíme silnice do Hůrky (F) odbočením na cyklotrasu 503/ Greenways K-M-W. Na začátku obce Hůrka odbočíme a za 2,5 km se dostaneme do Jeseníku nad Odrou (G).

Obec se pyšní zejména přírodními zajímavostmi: meandry řeky Odry, rybníky, mokřady a veřejně přístupné minerální prameny Jesenické kyselky. V Blahutovicích si můžeme projít naučnou stezku, kde jednou ze zastávek je Komunitní centrum klášter.

 

Albrechtičky – infocentrum
 Bartošovice – zámek
Kunín – zámecký park
Bartošovice – záchranná stanice živočichů
Jeseník nad Odrou – prameny Jesenické kyselky