Cesta za tradicemi a folklorem

Sever Těšínského Slezska tepe životem průmyslových měst, ale jih je malebný kout mezi horami. Zdejší údolí se samotami, loukami a bystřinami jsou skutečnou oázou a místní nářečí, tradice a kuchyně si vás získají.

Výchozí místo: Dolní Lomná, bus

Cílové místo: Hrčava, bus

Vzdálenosti: Dolní Lomná, autobus (0 km) – Bocanovice (3 km) – Mosty u Jablunkova (8 km) – Šance (11 km) – Hrčava (24 km)

Náročnost: střední až těžká

Informační centra:

Jablunkovské informační centrum, Dukelská 600, 739 91 Jablunkov, tel.: +420 558 340 607, e-mail: info@jablunkov.cz
www.jablunkovsko.cz

GOTIC – Gorolské informační centrum, 739 98 Mosty u Jablunkova 381, tel.: +420 558 341 586, e-mail: info@gotic.cz
www.gotic.cz

Pěší výlet
Na kole
Těžká náročnost
Těšínské Slezsko

V horské obci Dolní Lomná (A) se nachází národopisný areál, který provozuje Matice slezská. Pravidelně se zde konají folklorní festivaly, jejichž význam přesahuje hranice regionu. Například Slezské dny se tu pořádají již téměř čtyřicet let. Vždy druhý víkend v září zdejší areál uvítá folklorní soubory z celého Česka i ze zahraničí. Mezi návštěvníky si získal oblibu i festival Na pomezí. Z Dolní Lomné je to jen malý kousek do Národní přírodní rezervace Mionší (B). Zdejší prales patří k nejrozlehlejším u nás. Procházka po sedmikilometrové naučné stezce Mionší začíná asi 200 m od autobusové zastávky Matyščina louka. Naučná stezka nás seznámí se zdejší unikátně zachovalou faunou i flórou i s životem místních horalů, kteří po staletí tento kout Beskyd obhospodařovali.

Od areálu Matice slezské v Dolní Lomné se můžeme vydat na kole po značené cyklotrase č. 6082 do Bocanovic (C). Pak odbočíme doprava na trasu č. 6081, která vede pohodlně po vrstevnici až na rozcestí Šance (D) v Mostech u Jablunkova (E), kde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 561. Blízké město Jablunkov se proslavilo folklorním festivalem Gorolski Święto. Přes centrum obce Mosty projedeme k Jablunkovskému průsmyku a horskou silnicí, která se klikatí a stoupá lesem, až do obce Hrčava (F). Každoročně se zde sjíždějí tisíce poutníků na cyrilometodějskou pouť. Stojí zde také malebný dřevěný kostelík. U hospody sjedeme z cyklostezky a pokračujeme po zpevněné silnici až na Trojmezí.

Hrčavské Trojmezí (G) je úzký klín České republiky s osmi chalupami, které ze severní a východní strany obklopuje Polsko a ze strany jižní Slovensko. Přístupová silnice na Trojmezí kopíruje česko-slovenskou hranici. Na samotném konci (cca 150 m za poslední chalupou) je místo, kde se v jediném bodě střetávají hranice všech tří zemí. Tři žulové obelisky zde spojují lávky a chodníčky, k odpočinku slouží i lavičky a altán.

Hrčava - Trojmezí
Hrčava - kostel Cyrila a Metoděje
Mionší - prales
Krajina kolem Dolní Lomné
Dolní Lomná - Slezské dny
Dolní Lomná - taneční vystoupení