„Cesta z města“ na kole po Novojičínsku

Projedeme se na kole napříč Novojičínskem cyklotrasou č. 502, která spojuje dva nejvýznamnější hradní areály této oblasti a prochází městem s mnoha zajímavými architektonickými památkami.

Výchozí místo: Starý Jičín

Cílové místo: hrad Hukvaldy

Vzdálenosti: Starý Jičín (0 km) – Nový Jičín (5 km) – Rybí (10 km) – Štramberk (13 km) –
Kopřivnice (15 km) – Hukvaldy (24 km)

Náročnost: střední

Informační centra: 

Informační centrum Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy 40, tel.: +420 558 699 221, e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
www.hukvaldy.eu

Informační centrum Kopřivnice, Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice, tel.: +420 556 821 600, e-mail: ic@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz www.lasska-brana.cz

Informační centrum Nový Jičín, Úzká 27, 741 01 Nový Jičín, tel.: +420 556 711 888,
e-mail: centrum@novy-jicin.cz www.icnj.cz www.novy-jicin.cz

Městské informační centrum Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk, tel.: +420 558 840 617, e-mail: mic@stramberk.cz www.stramberk.cz

Na kole
Střední náročnost
Beskydy

Startujeme ve Starém Jičíně (A) a krásné pohledy si můžeme vychutnat ze zříceniny tamního hradu na Starojickém kopci, který tvoří dominantu širokého okolí. Trasa vede dál přímo do centra Nového Jičína (B). Zde můžeme ocenit historickou krásu Masarykova náměstí s měšťanskými domy spojenými podloubím. V přilehlých uličkách funguje množství hospůdek a restaurací, a tak můžeme využít tuto možnost k občerstvení. Pozornost zasluhuje také Muzeum Novojičínska v Žerotínském zámku se stálou expozicí klobouků, jejichž výroba má ve městě dlouhou tradici.

„Cesta z města“ po Novojičínsku nás vyvede pohodlně po cyklostezce na silnici směrem do Rybí. Při sjezdu obcí odbočíme na Štramberk, mineme dřevěný kostelík sv. Kateřiny a dostaneme se ke krásnému výletnímu místu Libotín (C), kde se nachází přírodní koupaliště. Trasa dál pokračuje do Štramberka (D), kterému se často přezdívá „moravský Betlém“. Zajdeme se rozhlédnout z majestátní věže Trúby, ochutnáme místní pivo, a hlavně sladkou pochoutku – štramberské uši.

Cyklotrasa poté odbočuje směrem na Kopřivnici, po úpatí kopce Bílá hora (E). Na jeho vrcholu se tyčí stejnojmenná unikátní rozhledna, která svým tvarem napodobuje strukturu DNA. Kopřivnice (F) je známá svou automobilovou výrobou, a tak nemůžeme vynechat návštěvu zdejšího Technického muzea Tatra. Ke sportovnímu a kulturnímu vyžití láká koupaliště, areál minigolfu či zřícenina hradu Šostýn.

Pokračujeme přes místní část Lubinu (G), kde nás trasa vyvede z „civilizace“. Směřuje po krásné polní cestě, kolem přehradní nádrže Větřkovice (H) a poté se opět vrací na hlavní silnici. Po ní pohodlně dojedeme až do Horního Sklenova a Hukvald (I). Historickou chloubou obce je velkolepý hrad, kde se každoročně pořádá řada kulturních akcí, mezi nimi i hudební festival Janáčkovy Hukvaldy.

Tato trasa není nikterak náročná a průměrný cyklista jistě ocení její pohodový průběh. Zvláště, když nepotřebuje žádnou mapu a nechá se vést cykloznačkami.

Nový Jičín – Masarykovo náměstí
Bílá hora – rozhledna
Nový Jičín – expozice klobouků v Žerotínském zámku
Pohled na Starý Jičín
Štramberk – Trúba